iMinds Conference

Genk, 12 – 14 november 2014: Onderzoeksinstellingen UHasselt en VITO voeren heel wat hoog­technologisch onderzoek uit met hoog economisch potentieel, gaande van nieuwe methoden om vroeg­tijdig kanker op te sporen tot het ontwikkelen van (bio)chemische processen met lage milieu impact. Voor de nieuwste generatie onderzoekers zijn wetenschappelijke en technologische doorbraken slechts één aspect; daarnaast houden zij zich meer en meer bezig met het exploreren van het marktpotentieel van hun innovaties. 

Onderzoekers van UHasselt en VITO analyseren samen met iMinds  het marktpotentieel van hun innovaties

Unified Thesaurus, de haalbaarheidsstudie naar het belang en de ontwikkeling van een gemeenschappelijke thesaurus voor diverse sectoren, heeft zijn eindconclusies klaar. Het vijf maanden durende onderzoek dat iMinds - MiX en VIAA uitgevoerd hebben, samen met de sectoren Media, Erfgoed en Cultuur, betekent een stap vooruit in de richting van vlotter archiveerbare en beter doorzoekbare data die verworven worden uit mediatoepassingen en andere bronnen.

Digitale data uit media beter beheerbaar en doorzoekbaar maken