Antwerpen – 27 februari 2015. Online adverteren is big business, maar consumenten met willekeurige advertenties om de oren slaan is niet de beste manier om het rendement van een reclamecampagne te optimaliseren: mensen klikken immers alleen op advertenties die voor hen relevant zijn. Mediabedrijven en adverteerders zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om het doorklikken op advertenties (en de daaraan gerelateerde inkomsten) positief te beïnvloeden – op basis van gegevens over het surfgedrag van de consument. Een aanpak die haaks staat op de strenge privacy-eisen van die consumenten?

[Third Party PR] Gerichter online adverteren met respect voor de privacy van de consument dankzij Antwerpse start-up PrediCube

Gent – 25 februari 2015. In het kader van de ontwikkeling van Wanagogo, de digitale speel- en leerwereld van Studio 100, deed de iMinds onderzoeksgroep voor Media en ICT van de UGent uitgebreid onderzoek naar het digitale gamegebruik bij jonge kinderen (tussen 3 en 10 jaar). Een enquête bij 9.815 ouders toont aan dat kinderen binnen die leeftijdscategorie alsmaar meer gamen – gemiddeld 40 minuten per dag. Ouders blijken bovendien nood te hebben aan een gameomgeving waarin ze hun kinderen kunnen ondersteunen.

Jonge Vlaamse kinderen gamen gemiddeld 40 minuten per dag