/ Nieuws

Als overkoepelend orgaan van de Zorg Proeftuinen Vlaanderen organiseerde iMinds begin september een inspirerende workshop rond niet-stigmatiserende concepten voor zorgbehoevenden, tijdens de ENoLL Summer School in Amsterdam. Dit initiatief van het European Network of Living Labs kaderde binnen de Open Living Lab Days 2014, waarop internationale proeftuinprofessionals samen kwamen voor uitwisseling en kennisopbouw.

Vlaamse Zorg Proeftuin platformen inspireren elkaar en internationale living labs

Minder dan twee maanden voor iMinds The Conference - op 23 oktober 2014 in Brussel - kondigt iMinds nieuwe topsprekers aan voor de plenaire sessies en inhoudelijke thema-tracks. Door deze recente uitbreiding telt de sprekerslijst nu bijna 20 lokaal en internationaal gereputeerde experten, die digitale innovatie vanuit de meest diverse invalshoeken belichten.

iMinds The Conference 2014 pakt uit met nieuwe internationale topsprekers