Anderstaligen beschikken over een nieuwe online tool om zelfstandig hun kennis van het Nederlands te oefenen: NedBox. Dankzij tv-fragmenten uit o.a. Thuis en Het Journaal, krantenartikels en oefeningen biedt het leerplatform een gevarieerde ervaring waarbij de gebruiker zelf zijn ritme en voorkeuren bepaalt. NedBox maakt bovendien gebruik van automatische taalverrijkingstechnologie – ontwikkeld door iMinds onderzoekers van ITEC - KU Leuven en MMLab - UGent – waardoor de taalleerder ondersteuning kan inroepen in de vorm van oplichtende woordbetekenissen, foto’s en voorbeeldzinnen.

NedBox: taalverrijkingstechnologie van iMinds biedt extra leerondersteuning

Van 10 tot 15 september demonstreerden een tiental Vlaamse bedrijven en start-ups actief in media & entertainment hun producten, diensten en technologieën op IBC 2015. Hun gezamenlijke expostand – opgezet door MediaNet Vlaanderen, Flanders Investment & Trade en iMinds – trok niet alleen de aandacht van duizenden internationale professionals. Ook de Mediacommissie van het Vlaams parlement sprak zich tijdens een werkbezoek volmondig uit over hun internationaal potentieel en belang voor de Vlaamse economie.

Mediacommissie onderstreept belang van Vlaamse bedrijven op IBC 2015