Nederlandse en Vlaamse digitale media gearchiveerd

Geschreven door admin op maandag 04 februari 2008

ICTRegie en het Vlaamse Interdisciplinair instituut voor Breedbandtechnologie (IBBT) lanceren vandaag een nieuwonderzoeksprogramma op het gebied van archivering van digitale media. Vlaamse en Nederlandse universiteiten kunnen op dit terrein voorstellen indienen voor een gezamenlijk vier jaar durend onderzoek van een Nederlandse aio en een Vlaamse doctoraatsbursaal. Het totale budget van het programma is 2 miljoen euro, te verdelen over vier projecten.

Binnen het programma IM-Pact (Internationaal Media Pact) zijn vier thema´s gedefinieerd, waarin Nederlandse beeld-, spraak- en taalcultuur de rode draad vormen. De thema´s zijn:

  1. semi-automatische extractie, opslag en bevraging van metadata voor beeldmateriaal
  2. vraagarticulatie van gebruikers bij de bewaring en ontsluiting van digitaal cultureel erfgoed, inclusief de personificatie van de aflevering
  3. informatie-extractie uit Nederlandse tekst en spraak
  4. juridische aspecten van Digital Rights Management en technische aspecten van Intellectual Property Management & Protection

Verwacht wordt dat Vlaamse en Nederlandse partijen zelf contact met elkaar zoeken en een gezamenlijk projectvoorstel voor een thema schrijven. Uit het budget kunnen vier samenwerkingsprojecten worden gehonoreerd. Na twee jaar moeten de bereikte resultaten voldoende perspectief bieden voor (culturele) instellingen en bedrijven. Als uit deze tussentijdse evaluatie blijkt dat het project goed loopt, krijgen de onderzoekers de mogelijkheid om voor de resterende twee jaar een software engineer in te schakelen, die de onderzoeksresultaten omzet in (deel)product(en). Op deze manier stimuleert het programma dat de resultaten van het onderzoek worden vertaald naar toepassing in de praktijk.

Van 19 december 2007 tot 4 februari 2008 kunnen onderzoekers een voorstel indienen. Eind februari 2008 zullen de vier geselecteerde projecten worden bekendgemaakt. De projecten starten tussen 1 maart en 1 oktober 2008.

Meer informatie bij:

Jan Piet Barthel (ICTRegie)
barthel@ictregie.nl
t: +31 (0)70 344 05 63

M. Claire Van de Velde (IBBT)
marieclaire.vandevelde@ibbt.be
t: +32 (0)9 331 48 00

Dit artikel gaat over .

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief.