MiX

Media Innovatie Centrum

De audiovisuele en printmediasector in Vlaanderen zijn onderhevig aan de veranderingen die zich voordoen op internationaal niveau. De technologie staat niet stil en nieuwe businessmodellen dringen zich op.

Bovendien is het mediaconsumptiegedrag de laatste decennia drastisch gewijzigd. Met de komst van het digitale tijdperk en de dreigende internationale concurrentie is meer samenwerking tussen media- en technologiebedrijven een must geworden. Daarmee is de belangrijkste bestaansreden van het Media Innovatie Centrum MiX genoemd.

 

Waarom het MiX?

Het MiX, dat op 1 januari 2012 werd opgericht door de Vlaamse Regering in de schoot van iMinds, is een antwoord op het snel veranderende medialandschap en de internationale concurrentie. Het is een expertisecentrum rond media-innovatie dat de ontwikkelingen op het vlak van media-innovatie wereldwijd op de voet volgt. Met de oprichting van het MiX beschikt Vlaanderen over de benodigde financiële middelen en expertise om onderzoek en innovatie in de mediasector te stimuleren.

Door zich op te stellen als centraal aanspreekpunt voor de Vlaamse mediasector kan het MiX een uitgebreid partnernetwerk op de been brengen en echt een verschil maken op het vlak van media-innovatie. Het MiX wil een voedingsbodem creëren voor strategische projecten die de competitiviteit van de Vlaamse mediasector vergroten. Met de oprichting van het MiX wordt het wegvallen van het Programma Innovatieve Media (PIM) van het IWT en VRT-medialab opgevangen.

 

Pre-competitieve projecten

De projecten die het MiX beoogt zijn pre-competitieve innovatieprojecten met een beperkte tijdshorizon en met een hoge valoriseerbaarheidsgraad. Het MiX wil de mediasector ondersteunen bij de omzetting van innovatieve concepten en ideeën in tastbare economische en/of maatschappelijke resultaten.

Het MiX wil kleine en grote mediaspelers bij elkaar brengen in baanbrekende pre-competitieve projecten. Op die manier helpt het MiX mee het bereik van de mediasector te versterken. IWT en MiX hebben verschillende samenwerkingsvormen in petto om dat idee te vertalen naar een valoriseerbaar en realiseerbaar project.

 

Projecttypes

Het MiX-ICON-projecttype is slechts één van de mogelijke samenwerkingsvormen. Uitgaande van een leemte in de markt wordt een evenwichtig en interdisciplinair consortium samengesteld met de bedoeling een innovatief project uit te werken dat nadien een plaats vindt in de markt. Gedurende één jaar bundelen MiX-medewerkers, onderzoekers van iMinds’ onderzoeksgroepen en partners van kleine en grote mediabedrijven hun kennis om het project te laten welslagen.