Blink

Blink

Looptijd project: 1 januari 2012 - 31 december 2012

Blink

Met behulp van PC’s die worden opgesteld in een openbare ruimte wil kunstenares Marleen Andela een kleinschalige chatroom creëren voor random "ontmoetingen". 

"Blink" refereert naar de Engelse vertaling van het werkwoord “knipperen” en slaat op de bijzondere beeldanalysesoftware die voor dit project zal worden ontwikkeld.

Dankzij deze software, die op de PC’s met ingebouwde webcam zal worden geïnstalleerd, krijgt elke persoon een andere persoon te zien telkens hij met zijn ogen knippert. De aanwezigen komen via de webcam dus afwisselend oog in oog te staan met alle anderen die zich op dat moment in deze ruimte bevinden. 

 

Op welke manier beïnvloedt het knipperen van de ogen onze interacties? Hoe gedragen mensen zich wetende dat ze zich in dezelfde ruimte bevinden? Zijn ze meer geneigd om elkaar de hand te schudden nadat ze elkaar hebben ontmoet via de webcam? Dat zijn maar enkele vragen die de kunstenares graag beantwoord ziet…

Blink is een project van kunstenares Marleen Andela in samenwerking met Pieterjan De Potter (iMinds-MMLAB-UGent) en Prof. Dr. Olga van Oost (iMinds-SMIT-VUB).

 

Meer info vind je op Marleen Andela's site

  • iMinds - Ugent
  • iMinds - VUB

Projectdetails

Projecttype: Art&D-project/IM-Pact

Het Art&D-programma wil een voedingsbodem creëren voor baanbrekende samenwerkingen tussen kunstenaars en onderzoekers. iMinds subsidieert de kunstenaars gedurende één jaar om een kunstzinnig en ICT-gerelateerd project op poten te zetten. De subsidie dekt onder meer de kosten die technologisch onderzoek in het kader van het project met zich meebrengen.

Het Internationaal Media Pact (IM-Pact) liep van 2008 tot 2012 en is een gezamenlijk onderzoeksprogramma van het iMinds en ICTRegie op het gebied van digitale media. Onder dit model geen nieuwe projecten worden opgestart.

Detailtype: Artists in residence

Looptijd project

1 januari 2012 - 31 december 2012

Contactpersonen

IMinds contact: Nico Verplancke
Project Lead: Marleen Andela
Research Lead: Olga Van Oost

Onderzoeksdepartementen