UZ BRUSSEL CAMPUS JETTE RADIOLOGIE

UZ BRUSSEL CAMPUS JETTE RADIOLOGIE werkte reeds mee aan deze projecten:

FIAT

De criteria die op dit moment gehanteerd worden in klinische routine om de werking van kankertherapie te controleren, laten geen vroegtijdige evaluatie van behandelingen toe. Nochtans kunnen subtiele veranderingen in weefseldichtheid, bloedstroom en metabolisme van een tumor al in een vroeg stadium nuttige aanwijzingen geven. Functionele beeldvorming kan helpen bij het opsporen van deze signalen, maar de technologie kampt met belangrijke hindernissen en uitdagingen.

Bekijk het volledige project

Onderzoeksdepartementen: Future Health, Future Media & Imaging

Projecttype: ICON | Looptijd project: 1 januari 2014 - 31 december 2015

MESRECON

MESRECON wil de tekortkomingen, die zorgen voor slechte beeldkwaliteit of onaanvaardbaar lange acquisitietijden, aanpakken. Het doet dit door de ontwikkeling van echte duale-energie beeldreconstructietechnieken. 

Bekijk het volledige project

Onderzoeksdepartementen: Future Media & Imaging

Projecttype: ICON | Looptijd project: 1 januari 2012 - 31 december 2013

E-Hip

eHealth informatie platformen

E-HIP is een regionaal informatieplatform voor de gezondheidszorg. Het biedt de gemachtigde zorgverleners een veilige en betrouwbare toegang tot de vertrouwelijke klinische gegevens van patiënten. Het systeem is altijd toegankelijk, van op elke werkplek. E-HIP is bedoeld om de eilandjes van vandaag vlot te laten samenwerken. Het einddoel is adequate gezondheidszorg, ondersteund door een geïntegreerde regionale IT-infrastructuur voor alle zorgverleners: huisartsen, ziekenhuizen, specialisten, gezondheidscentra, ...

Bekijk het volledige project

Onderzoeksdepartementen: Future Media & Imaging, Security

Projecttype: GBO | Looptijd project: 1 september 2005 - 29 februari 2008