Prototyping & Testing

Imec begeleidt bedrijven en ondernemers bij het omzetten van nieuwe productideeën naar tastbare concepten. Ze kunnen daarbij rekenenen op deskundig advies en technische ondersteuning van ons prototyping team.