City of Things

City of Things: ontdek vandaag de mogelijkheden van de slimme stad van morgen

Het Internet of Things – dat fysieke objecten via het Internet met elkaar én met ons verbindt – naar de stad brengen. Dat is in een notendop de doelstelling van het imec City of Things-project in Antwerpen.

Via honderden slimme sensoren en draadloze gateways in zorgvuldig gekozen straten en gebouwen, ontpopt ’t stad zich tot een ware proeftuin voor Internet of Things (IoT). Bedoeling is om, op termijn, duizenden Antwerpenaren te verbinden met tal van innovatieve toepassingen die de levenskwaliteit in Antwerpen aanzienlijk zullen verhogen – met onder meer een positieve impact op de mobiliteit en het veiligheidsgevoel.

Grootschalige testomgeving

Traditioneel worden experimenten uitgevoerd in een beperkte en gecontroleerde onderzoeksomgeving. In het geval van City of Things (CoT), echter, wordt de hele stad een labo waarin op grote schaal data verzameld en geanalyseerd worden.

Inwoners van Antwerpen, het stadsbestuur, bedrijven én academische onderzoekers slaan daarbij de handen in elkaar en onderzoeken samen het potentieel van zogenaamde Smart Cities, slimme steden waarin digitale IoT-innovaties een antwoord bieden op stedelijke uitdagingen.

De concrete onderzoekstrajecten waarop CoT inzet, zijn de ontwikkeling van nieuwe netwerktechnologieën om sensoren op een efficiënte manier met het Internet te verbinden, het vertalen van grote hoeveelheden data (afkomstig uit die sensoren) in kennis, en het verzamelen en inzetten van gebruikersinzichten om die kennis om te zetten in innovatieve producten en diensten.

  • Het testen van nieuwe netwerktechnologieën – Door het Internet of Things in een hele stad uit te rollen, vormt CoT een ideale, realistische testomgeving voor nieuwe netwerktechnologieën.
  • Het ontginnen van big data levert een schat aan informatie op – Van het meten van de luchtkwaliteit in de stad tot het opvolgen van verkeersstromen en de bezettingsgraad van parkings: CoT biedt een open data-platform waarmee het leven in Antwerpen in real time gemonitord kan worden. Door al die data te vertalen in concrete kennis, ontstaat een schat aan informatie die door tal van nieuwe applicaties kan worden gebruikt.
  • De inwoners van Antwerpen actief betrekken in het uittekenen, testen en optimaliseren van nieuwe innovatieve processen, producten en diensten – Samen met burgers digitale innovaties ontwikkelen, testen én naar nieuwe hoogtes tillen in een reële omgeving? CoT maakt het mogelijk door middel van interactief gebruikersonderzoek zoals panelfeedback, co-creatie, .... Innovatieve bedrijven en organisaties kunnen hierbij hun nieuwe bedrijfsmodellen testen in een levensechte en grootschalige setting.

City of Things draait om onderzoek ‘in het veld’; door het inzetten van IoT-technologieën willen we de levenskwaliteit in de stad naar nieuwe hoogtes tillen, en dat met respect voor ieders privacy.

Het is de bedoeling om de CoT-infrastructuur later ook open te stellen voor (internationale) onderzoekers en Antwerpen zo op de kaart te zetten als internationale ‘smart city’ bij uitstek. De schaal waarop we hier netwerk-, data-, en gebruikerstesten kunnen uitvoeren – op niet minder dan 80 vierkante kilometer – en het bloeiende ecosysteem van start-ups en KMO’s die van CoT gebruik kunnen maken om hun diensten uit te testen, is immers uniek in Europa.

Nieuwe toepassingen voor een slimmere stad

Met City of Things wil imec gebruikers, ontwikkelaars, ondernemers, overheids- en onderzoeksinstellingen samenbrengen. Het ultieme doel? Innovatieve producten, diensten en businessmodellen ontwikkelen die het wonen, leven en werken in de stad een pak aangenamer maken – zoals:

  • Apps om persoonlijke gezondheidsparameters of de luchtkwaliteit te monitoren.
  • Het beter in kaart brengen en opvolgen van sociale interacties en burgerinitiatieven.
  • Mobiliteitsapps om verkeersstromen en de bezettingsgraad van parkings op te volgen, of routes flexibel te kunnen aanpassen in functie van verkeerssituaties.
  • Multimedia op maat, interactieve stadsschermen.

De slimme stad is geen kant-en-klaar product. Ze zal er enkel komen via concrete pilootprojecten, die stadsdepartementen, bedrijven, startups en burgers actief betrekken en de dringende mobiliteits-, veiligheids- en leefbaarheidsproblemen in de stad aanpakken. De stad wordt zo een permanent proeftuin met een open infrastructuur en open data waarop innovatieve diensten en apps kunnen gecreëerd en getest worden.

Stap binnen in de City of Things

Klaar voor een unieke citytrip? Dit filmpje gidst u door de spreekwoordelijke steegjes van onze City of Things.

Partners

City of Things is een project van imec en Stad Antwerpen.