Proeftuinonderzoek

Imec biedt onderzoekers en ondernemers de kans om hun innovatieve oplossingen grondig te laten testen en mede-ontwikkelen door het doelpubliek. Daardoor worden producten en diensten sterker en krijgen ze alle kansen om zich succesvol te plaatsen in de markt.

Vanuit haar positie in het European Network of Living Labs (ENoLL) bouwt imec.livinglabs verder op een State-of-the-Art proeftuintoolbox van wetenschappelijk onderbouwde R&D-methodes. 

In onze proeftuinprojecten worden deze methodes en hun ondersteunende tools constant verbeterd, uitgebreid en gevalideerd.

Ontdek de kracht van proeftuinonderzoek

Wat doen we?

Ons imec.livinglabs onderzoek betrekt de gebruiker al vroeg bij en doorheen het hele innovatieproces. Deze aanpak biedt een antwoord op uitdagingen zoals:

  • de interacties van gebruikers met producten en diensten snel registreren, begrijpen en valideren;
  • ideeën omvormen tot prototypes die gebruikers kunnen testen in hun dagelijkse omgeving;
  • ‘Minimal Viable Products’ ontwikkelen in een iteratief en wendbaar proces;
  • businessmodellen ontwerpen op basis van een stakeholderanalyse en een go-to-market definitie.

We voeren proeftuinonderzoek rond innovatieve digitale oplossingen en zetten daarbij de imec.livinglabs toolbox in. Verken onze toolbox:

  


We bouwen ook specifieke proeftuinprojecten uit, op maat van jouw uitdagingen: van moeilijke functionele keuzes tot de marktintroductie van je product of dienst. Verken onze innovatiemodellen:

  • Exploration lab

Het 'exploration lab' buigt een basisvisie om naar ideeën en concepten. Het wil de huidige gebruikers- en/of businesscontext van je innovatie verkennen. Het identificeert de verschillende noden en beperkingen, en verkent de daaraan gerelateerde mogelijkheden en oplossingen. Deze aanpak is het meest effectief in de vroegste fase van het innovatieproces, waarin alleen nog maar het idee bestaat.

  • Experimental lab

Het 'experimental lab' onderzoekt de grenzen van een product of dienst: het creëert en test de eerste prototypes. Zo wil het begrijpen hoe gebruikers op lange termijn en in de juiste context omgaan met je innovatie. Daarnaast onderzoekt het lab de implicaties van het ecosysteem op je nieuwe product of dienst. Omdat dit projecttype meerdere prototypeversies en herhaalde gebruikersfeedback nodig heeft, vraagt het vaak veel tijd en middelen. In ruil biedt deze methode een meer gedetailleerd en holistisch beeld van de mogelijke waarde van de innovatie.

  • Evaluation lab

Het 'evaluation lab' valideert de interesse van gebruikers in je innovatie en/of in het achterliggende businessmodel. Het identificeert de early adopters en ambassadeurs, en schetst de beste weg naar de markt. Deze aanpak vraagt al een gevorderde innovatieve dienst of product.