Beurzen van de European Research Council

De Europese Onderzoeksraad, ERC (European Research Council), steunt individuele onderzoekers die zich willen toeleggen op grensverleggend onderzoek in nieuwe en opkomende domeinen en applicaties. Zij hebben financiële steun nodig en krijgen die van ERC in de vorm van een beurs. De ERC-beurzen staan open voor toponderzoekers van elke nationaliteit of leeftijd die onderzoek verrichten in een van de 28 EU-lidstaten of geassocieerde landen.