De unieke troeven en positie van imec in de Vlaamse digitale gezondheidszorg

imec als ‘one-stop shop’ op het gebied van innovatie – van strategisch onderzoek tot steun voor starters

Oplossingen voor een digitale gezondheidszorg moeten algemeen gedragen worden door patiënten, beleidsmakers en gezondheidsprofessionals. En dat geldt uiteraard ook specifiek voor beslissingsondersteunende platformen in een klinische context. Voor we zover zijn, moeten er echter nog een aantal (technische, klinische en operationele) hindernissen worden weggewerkt.

"De activiteiten van iMinds omvatten de volledige technologische innovatiewaardeketen – van strategisch onderzoek dat door onze academische onderzoekers wordt uitgevoerd, tot de vermarkting van commerciële oplossingen door de start-ups die ondersteund worden via onze incubatieprogramma's. En het mooie is dat die activiteiten niet op zichzelf staan, maar elkaar voortdurend versterken. Ons aanbod is zeer breed, en dat maakt iMinds echt uniek."

prof. dr. Bart De Moor
Head of Research van het iMinds Medical Information Technologies departement

De academische onderzoekers van iMinds, en de start-ups die door iMinds worden begeleid, pakken die uitdagingen concreet aan. Daarbij gaan ze op verschillende manieren te werk – van strategisch en toegepast onderzoek tot het valideren en demonstreren van oplossingen, en (uiteindelijk) het vermarkten van technologieën en oplossingen.

“Wanneer we het hebben over de ontwikkeling van oplossingen voor een digitale gezondheidszorg, dan biedt iMinds een duidelijke toegevoegde waarde op twee vlakken,” zegt prof. dr. Bart De Moor – Head of Research van het iMinds Medical Information Technologies departement. “Eerst en vooral omvatten de activiteiten van iMinds de volledige technologische innovatiewaardeketen – van strategisch onderzoek dat door onze academische onderzoekers wordt uitgevoerd, tot de vermarkting van commerciële oplossingen door de start-ups die ondersteund worden via onze incubatieprogramma's.”

“En het mooie is dat die activiteiten niet op zichzelf staan, maar elkaar voortdurend versterken. Een toegepast onderzoeksproject met een industriële partner kan bijvoorbeeld tot nieuw strategisch onderzoek leiden; een start-up uit ons incubatieprogramma kan in ons validatielab beoordelen of zijn technologieën klaar zijn, of kan die technologieën aan het publiek voorstellen in ons ‘Health House’ belevingscentrum; een start-up kan deelnemen aan één van onze toegepaste onderzoeksprojecten; ... Er zijn oneindig veel mogelijkheden. Ons aanbod is zeer breed, en dat maakt iMinds echt uniek.”

iMinds laat patiënten, beleidsmakers en gezondheidsprofessionals samenwerken

“Ook de unieke positie van iMinds – tussen patiënten, beleidsmakers en gezondheidsprofessionals – biedt heel wat toegevoegde waarde,” zegt prof. De Moor. “We worden door elk van die partijen beschouwd als een neutrale partner die voortdurend de algemene maatschappelijke belangen voorop stelt. We slagen erin om iedereen samen te brengen, en digitale gezondheidsprojecten effectief van de grond te krijgen. Onze rol in het elektronische patiëntendossier-initiatief is daar een mooi voorbeeld van.”

De unieke troeven en positie van iMinds

Ontdek hoe iMinds als ‘one-stop shop’ fungeert op het gebied van innovatie in digitale gezondheidszorg – van strategisch onderzoek tot steun voor starters