ICON resultaten met impact op gezondheidszorg

Baanbrekend toegepast onderzoek om de kwaliteit van ons leven en onze gezondheidszorg te verbeteren

Doorbraak 1: Slaapstoornissen in een thuisomgeving monitoren

De demografie in het Westen verandert snel, en doet de vraag rijzen of ziekenhuizen in de toekomst nog in staat zullen zijn om te voldoen aan de groeiende zorgvraag. Daarom moeten we onderzoeken of ziektebeelden (hoe complex ze ook zijn) ook buiten het ziekenhuis opgevolgd kunnen worden.

NXT_SLEEP ging die uitdaging aan en legt zich toe op het monitoren van slaapstoornissen. Het project resulteerde in een aantal nieuwe, geavanceerde sensoren die makkelijker door patiënten en verplegend personeel gebruikt kunnen worden. Daarnaast ontwikkelde NXT_SLEEP de platformen en intelligente algoritmes die nodig zijn om sensordata te verzamelen, synchroniseren, veilig naar de arts te versturen en te verwerken.

Achtergrond

Project: NXT_SLEEP


Doorbraak 2: Een betaalbare, permanente monitoringoplossing die inzetbaar is in faciliteiten voor begeleid wonen

Het Little Sister-project wil de druk verminderen op de beperkte capaciteit van rust- en verzorgingstehuizen door een betaalbare, permanente monitoringoplossing te ontwikkelen die inzetbaar is in faciliteiten voor begeleid wonen. Dankzij deze intelligente oplossing, die zorgverstrekkers verwittigt wanneer hulp of bijstand nodig is, kunnen ouderen langer (semi-)autonoom wonen.

Little Sister ontwikkelde daarvoor een betaalbaar, gedistribueerd netwerk van visuele sensoren met een lage resolutie, net als de artificiële intelligentie die de lage-resolutie-videobeelden van die sensoren omzet in waardevolle informatie.

Achtergrond

Project: Little Sister


Doorbraak 3: Een digitale operatiekamer die real-time interactie met medisch personeel op afstand toelaat

Het Telesurgery-project resulteerde in een technologie waarmee je in real-time chirurgische beelden kan verspreiden. Niet alleen binnen het ziekenhuis, maar ook naar andere ziekenhuizen en naar mobiele toestellen.

Achtergrond

Project: Telesurgery


Doorbraak 4: Semi-automatische acquisitie en verwerking van multimodale microscopische beelden op een manier de vele malen sneller is dan de huidige methodes

Multimodale microscopie staat nog steeds voor een aantal uitdagingen op het vlak van beeldacquisitie, (pre-)processing, analyse, compressie en visualisatie. Het MMIQQA-project leidde tot de ontwikkeling van nieuwe hardware en software die de semi-automatische acquisitie en verwerking van multimodale beelden mogelijk maakt. Terwijl laboranten tegenwoordig hun microscoop manueel moeten afstellen en beelden op een blad papier moeten reproduceren (wat gemiddeld 20 minuten per staal in beslag neemt), stelt de MMIQQA-aanpak hen in staat om het staal gewoon onder de microscoop te leggen en op de startknop te drukken. De beeldacquisitie duurt slechts enkele minuten, inclusief een korte controlecyclus. In de praktijk betekent dat dat meer – en grotere – experimenten nu binnen hetzelfde tijdsbestek kunnen worden uitgevoerd.

Achtergrond

Project: MMIQQA