Het validatielab van imec Health

Technologieën valideren in het validatielab van imec Health

Start-ups die actief zijn in het domein van de digitale gezondheidszorg ondervinden nog steeds grote moeilijkheden om de tocht doorheen de zogenaamde ‘vallei des doods’ te overleven – de beginstadia van een start-up waarin het bedrijf een negatieve cashflow heeft (vooraleer het nieuwe product of de nieuwe dienst inkomsten genereert).

Om die drempels bij de vermarkting van digitale gezondheidstechnologieën te overwinnen, moet er rekening worden gehouden met heel wat parameters:

  • Is de technologie veilig en efficiënt?
  • Is ze gebruiksvriendelijk? Voldoet ze aan de verwachtingen van de zorgprofessionals?
  • Kan ze vlot gebruikt worden in combinatie met andere (bestaande) systemen en tools?
  • Werd er een gezond bedrijfsmodel gedefinieerd dat rekening houdt met de (plaatselijke) terugbetalingsmodellen?

Het validatielab van imec Health wil die drempels verlagen en ondersteunt bedrijven bij de ontwikkeling van duurzame oplossingen op het vlak van digitale gezondheidszorg. Het biedt een test- en validatieomgeving waar digitale technologieën getest kunnen worden tegen een aantal parameters.

“In ons validatielab stellen we onze kennis, methodologieën en infrastructuur ter beschikking van teams en bedrijven die willen onderzoeken of hun nieuwe digitale gezondheidsoplossingen klaar zijn voor de markt,” zegt Roger Lemmens – VP Incubation & Industry van imec.

“Ons validatielab onderscheidt door zijn veelzijdigheid. Eerst en vooral kunnen we helpen met de klinische en regulatieve validatie van nieuwe digitale gezondheidsdiensten, wat cruciaal is voor de vermarkting ervan. Maar ook het definiëren van toepassingsgebieden, het onderzoek naar gebruikservaring, en zelfs meer technische interoperabiliteitstesten kunnen er worden uitgevoerd. Tot slot bieden we ook hulp bij het opstellen van een degelijke business case.

Activiteiten in het validatielab

Voorbeelden van recente activiteiten in het validatielab van imec Health zijn:

Vitalink

De samenwerking met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid rond Vitalink, het digitale platform van de Vlaamse overheid voor het veilig delen van zorg- en welzijnsgegevens. Het validatielab van imec Health heeft geholpen bij het definiëren van praktische use cases voor verschillende Vitalink-projecten – zoals het delen van patiëntengegevens.

Het elektronisch patiëntendossier

Het elektronisch patiëntendossier (EPV), waarbij 27 Vlaamse ziekenhuizen zich geëngageerd hebben om samen het 'elektronisch patiëntendossier van morgen' te bouwen. Het validatielab van imec Health werkt binnen EPV specifiek rond interoperabiliteitskwesties en stelt zijn test- en validatiefaciliteiten ter beschikking van de ziekenhuizen.

Zorg Proeftuinen

Zijn coördinerende rol in het kader van de Zorg Proeftuinen Vlaanderen. De Zorg Proeftuinen willen een aantal uitdagingen in de ouderenzorg aanpakken. Het is een test- en experimenteerruimte waarin lokale consortia van bedrijven en zorgverleners samen met de eindgebruikers nieuwe zorgconcepten, -diensten, -processen en -producten creëren en in de praktijk toetsen. Vanuit haar ervaring met digitale gezondheidszorg is imec verantwoordelijk voor de overkoepelende coördinatie van de Zorg Proeftuinen en de methodologische ondersteuning.

Lees verder

Zorg Proeftuinen

CrossCare

Zijn rol als partner in het Europees grensoverschrijdend initiatief CrossCare. CrossCare brengt zes Vlaamse en Nederlandse proeftuininitiatieven samen met als doel: innovatie in de zorg versnellen door ondernemers te ondersteunen bij de experimentele ontwikkeling. Imec draagt bij met vergaande expertise rond proeftuinmethodologie en ervaring uit de Vlaamse Zorg Proeftuinen, en helpt de programmapartners om hun dienstenaanbod te optimaliseren.

Lees verder

CrossCare

MedTech Flanders

Zijn coördinerende rol in het MedTech Flanders initiatief. MedTech Flanders is het gezamenlijke initiatief van 19 Vlaamse bedrijven en organisaties die van de medische technologie (MedTech)-industrie in Vlaanderen een sterkhouder willen maken. Het is hun ambitie om op vijf jaar tijd de productie én export van Vlaamse medische spitstechnologie te verdubbelen.

Gezondheidsempowerment

Onderzoek naar de groeiende aandacht voor (en de uitdagingen en mogelijkheden van) gezondheidsempowerment. Mensen leven langer dan ooit tevoren en chronische ziekten komen steeds vaker voor. Ziektepreventie alleen is niet langer voldoende. Mensen moeten meer controle krijgen over hun gezondheid door een betere toegang tot hun persoonlijke gezondheidsgegevens – en door hen de juiste tools en inzichten te verschaffen zodat ze bewuster kunnen omgaan met hun levensstijl. Imec neemt hierin het voortouw en werkt met alle betrokken partijen samen om oplossingen te ontwikkelen, te testen en te commercialiseren die gezondheidsempowerment echt kunnen laten doorbreken. De specifieke rol van imec omvat onderzoek en bedrijfsondersteuning, en het aanbieden van co-creatiemogelijkheden met gebruikers (via haar proeftuinwerking). Ten slotte duiken de imec-onderzoekers ook in de onderliggende juridische en ethische vraagstukken.

Lees verder

iMinds Insights: Gezondheidsempowerment

Nieuws item: Groot potentieel voor digitale tools in Vlaamse gezondheidszorg (mei 2015)


imec Health is lid van –

Leuven Mindgate – Een cluster van bedrijven en organisaties die economische groei in de regio Leuven wil stimuleren. Leuven Mindgate helpt bestaande initiatieven vooruit, door te focussen op samenwerking en innovatie op het raakvlak tussen gezondheidszorg, technologie en creativiteit.

EIT Health – Een consortium met meer dan 50 kernpartners en 90 geassocieerde partners – toonaangevende bedrijven, onderzoekscentra en universiteiten – uit 14 EU-landen. Het doel van EIT Health is om het concurrentievermogen van de Europese gezondheidszorgindustrie te vergroten, de levenskwaliteit van de Europese burgers te verbeteren en de duurzaamheid van de Europese gezondheidszorg te stimuleren.

De unieke troeven en positie van imec

Ontdek hoe imec als ‘one-stop shop’ fungeert op het gebied van innovatie in digitale gezondheidszorg – van strategisch onderzoek tot steun voor starters.