imec effent het pad voor een digitale gezondheidszorg

Nu meer mensen langer leven dan ooit tevoren, en chronische ziekten steeds vaker voorkomen, worden onze klassieke gezondheidsvoorzieningen steeds zwaarder op de proef gesteld. Middelen (zoals gespecialiseerd personeel, budgetten, enz.) zijn schaars, en hebben het lastig om aan de toegenomen zorgvraag van patiënten te voldoen.

Het concept van de ‘digitale gezondheidszorg’ kan ons helpen om dat probleem aan te pakken: digitale technologieën zullen ieder van ons immers in staat stellen om onze gezondheid beter in kaart te brengen en op te volgen. Op die manier kunnen behandelingen gepersonaliseerd en geoptimaliseerd worden, en kunnen we inefficiënties wegwerken en kosten beperken. Recente digitale ontwikkelingen en trends hebben al in tal van sectoren tot procesoptimalisaties en een verhoogde efficiëntie geleid – en digitale gezondheidszorg heeft exact hetzelfde potentieel.

De gezondheidsindustrie speelt duidelijk in op die trend. Zo voorspellen analisten dat de waarde van de wereldwijde digitale gezondheidsmarkt de volgende jaren bijna zal verviervoudigen (van 60,8 miljard dollar in 2013 naar 233,3 miljard dollar in 2020 ).

Voor we het volledige potentieel van digitale gezondheidszorg in al haar facetten kunnen aanboren (persoonlijk, maatschappelijk en economisch), moeten er echter een aantal obstakels overwonnen worden. Dat is iets waar iMinds in grote mate aan bijdraagt.

Digitale gezondheidszorg is één van de focusgebieden van iMinds. We zetten in op de ontwikkeling van geavanceerde, intelligente systemen die mensen moeten helpen de juiste beslissingen te nemen – zowel wat algemene gezondheidsaspecten betreft als voor specifieke klinische toepassingen. Ook het wegwerken van de onderliggende technologische en maatschappelijke hinderpalen staat hoog op onze agenda. Zo zorgen we ervoor dat consumenten, gezondheidsprofessionals, patiënten en beleidsmakers het volledige potentieel van digitale gezondheidszorg kunnen benutten.

iMinds effent het pad voor een digitale gezondheidszorg door de ontwikkeling van beslissingsondersteunende systemen voor klinische toepassingen

Digitale gezondheidszorg omvat heel wat onderliggende concepten en technologieën, zoals draadloze (draagbare) apparaten en sensoren, mobiele netwerken, het internet der dingen, de analyse van gezondheidsdata, genomica, elektronische patiëntendossiers, medische beeldvorming, het ‘quantified self’-concept, enzovoort. iMinds doet onderzoek in al deze domeinen – en wil er op die manier voor zorgen dat innovatieve oplossingen voor een digitale gezondheidszorg sneller door de maatschappij worden opgepikt.

Ondanks de vele doorbraken in elk van die domeinen, moeten er echter nog heel wat belangrijke vragen worden beantwoord –

  • Ten eerste vereisen die opkomende trends en technologieën dat we onze gezondheidszorg ook op een andere manier organiseren: technologieën veranderen snel, en de onderliggende structuren en processen moeten uiteraard mee evolueren.
  • Ten tweede beschikken we over alsmaar meer – en meer gedetailleerde – informatie. En wie kan ons helpen om die 'tsunami' van gegevens te verwerken? Precies daarom hebben we geavanceerde beslissingsondersteunende systemen nodig; tools die alle gegevens analyseren en gezondheidsprofessionals helpen bij het nemen van de juiste klinische beslissingen.

iMinds focust op de ontwikkeling van geavanceerde, intelligente technologieën die mensen moeten helpen de juiste klinische beslissingen te nemen – en bekijkt hoe de onderliggende hinderpalen weggewerkt kunnen worden.

Dankzij haar expertise op het vlak van onderzoek en ondernemerschap, en het feit dat iMinds erin slaagt om de verschillende betrokken partijen bij elkaar te brengen, is iMinds uniek geplaatst om in dit domein belangrijke doorbraken te realiseren.