Project

MyHealthData

Scenario’s voor het gebruik van gezondheidsdata door patiënten

MyHealthData is een onderzoeksproject (ICON). Funded by iMinds and IWT, it ran from 01.01.2015 until 31.12.2016.

MyHealthData

MyHealthData onderzoekt de mogelijke toegevoegde waarde van het ontsluiten van gezondheidsdata voor patiënten en zoekt oplossingen voor mogelijke barrières bij de patient en de zorgverstrekker. Het project doet dit door mogelijke scenario’s voor succesvolle toepassingen aan te reiken. Een combinatie van een individueel patiëntenprofiel, aangevuld met medisch gevalideerde informatie en tools om deze medische info te exploreren, moet de patiënt zelfbewuster maken. Een helderdere kijk op de eigen gezondheid kan op zijn beurt voor een efficiëntere benutting van de gezondheidszorg zorgen.

Zelfbewuste patiënten

Een betaalbare gezondheidszorg is een van de belangrijkste uitdagingen van onze maatschappij. Vaak wordt geopperd dat de sleutel tot dit vraagstuk in zelfbewustere patiënten ligt. Hiervoor is de beschikbaarheid van nuttige en accurate informatie een basisvoorwaarde. Heel wat patiënten zoeken nu al zelf online naar medische info, maar deze is helaas zelden gevalideerd en kan patiënten misleiden.

Het project MyHealthData vertrekt vanuit de patiënt zelf om deze uitdagingen aan te gaan. Welke noden ervaren patiënten en hoe kan het ontsluiten van gevalideerde gezondheidsdata hier een antwoord op bieden?


Mix van persoonlijke en medische data

MyHealthData bestudeert hoe gegevens – persoonlijke gegevens, medische big data en precedenten – ingezet kunnen worden met nadruk op analyse en visualisatie. Het project heeft daarnaast oog voor de gebruikservaring van patiënten en voor de interactie met zorgverleners. Ook het wettelijke kader komt uitgebreid aan bod.


Big data in de gezondheidszorg

Met deze aanpak wil MyHealthData tools bedenken om medische gegevens te exploreren en toekomstige scenario’s identificeren voor het gebruik van big data in de gezondheidszorg. Op termijn kunnen deze scenario’s voor een toegevoegde waarde zorgen, zowel voor patiënten als voor de ruimere samenleving.


"Welke noden ervaren patiënten en hoe kan het ontsluiten van gevalideerde gezondheidsdata hier een antwoord op bieden?"


Partners

 • EBMPracticeNet
 • CEBAM
 • HealthConnect
 • Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (CM)
 • MindBytes

Research

 • KU Leuven - HCI
 • iMinds - ICRI - KU Leuven
 • iMinds - mintlab - KU Leuven
 • iMinds - ESAT-STADIUS - KU Leuven
 • KU Leuven - Academic Centre for General Practice (ACGP)

Contact

 • Project Lead: Pieter Baeyaert
 • Research Lead: Inge Thijs
 • Program Manager: Eric Van der Hulst